IJburg

Een wijk zonder scheidslijnen: IJburg - Amsterdam

IJburg is een nieuw ontwikkelde eigenzinnige wijk ten oosten van het centrum van Amsterdam. De stadswijk in het IJmeer is een aaneenschakeling van eilanden omgeven door water. Er worden in totaal 18.000 woningen gerealiseerd voor 45.000 inwoners. Van die woningen is 30% huur en 70% koop.

In het verleden is er een wijkvisie opgesteld (2000): IJburg, wijk zonder scheidslijnen. De visie omvat alle levenssferen van mensen: wonen, werken, onderwijs, vrije tijd, scholing, zorg, veiligheid en leefbaarheid.

Voor de uitvoering is een Coalitie gesloten met diverse partners in de wijk: zorgaanbieders, aanbieders van vrijetijdsdiensten, woningcorporaties en particuliere vastgoedeigenaren, projectbureau IJburg, Agis-zorgkantoor en stadsdeel Zeeburg.